آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی سنتی قدیمی بئنا از گروه همراز
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳
 

آهنگ لکی سنتی قدیمی بئنا از گروه هُمراز

قَسَمَ مِئرم، عره وع قرآن بالد 

عر بکوشینم برا، خوئنم حلالد

 

هه بئنا، بئنا، نازام بئنا 

عر میمِزامی، شیرین شوو نیلم تنئا


 
 
آهنگ لکی سنتی ملاوان از حسین فرجی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢
 

آهنگ لکی سنتی "ملاوان" از حسین فرجی

ملان ملاوان، شیرین ملاوان

دله ژ سنگی شیرین متاوان


صدائ تئشع زن نئ وع بئستون

صدائ غمو ناله نازخاتون، عزیز ناله نازخاتون


 
 
آهنگ لکی سنتی سوزع سوزع از احمدعلی رضایی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱
 

آهنگ لکی سنتی قدیمی "سوزع سوزع" از احمدعلی رضایی 

نع قاقز دئرم نع قلم دوات               راز دلَکم بنیوسم وع لات

هه سوزع سوزع، سوزع گیانکم      آخ دت سوزع شوء مئمانکم


 
 
آهنگ لکی سنتی بزران از حشمت بازرگان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٤
 

آهنگ لکی سنتی  "بزران" از حشمت بازرگان

بوشنع دوسم بلاشت نشین، عره بلاشت نشینم

عر سر کئعمان توئع معیوینم، عره توئع معیوینم 


 
 
آهنگ لکی دلهره از کامران فتاحی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۳
 

آهنگ لکی "دلهره" از کامران فتاحی

شوو روژ ئه دل منع، پژارع دیوریتع مکه

دلهورع مه ها گیانه رع، موشم نکع تو شیو بکی

 


 
 
آهنگ لکی سنتی کوگ گرین از اصغر محمدی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢
 

آهنگ لکی سنتی "کوگ گرین" از اصغر محمدی

عزیزِ دلم فرع رنگینی، وع یه لو خنع گیانع مسینی

تو لیل شیرین کل سرزمینی، چمعل خئرع معی، گیانع مسینی

 


 
 
آهنگ لکی دت لک از مجتبی ترکاشوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢
 

آهنگ لکی "دت لک" از مجتبی ترکاشوند

 

رنگین جوره گل، شیرین جور شکر، دتکله لکو گلونی وع سر

حواست جم کع، حسیود ها کمین، دلم نلرزن هعور ریو زمین 


 
 
آهنگ لکی حالم از محمدحسین طولابی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱
 

آهنگ لکی "حالم" از محمدحسین طولابی 

مِنو سئنع گُجرعرو زعم قُیونه 

مِنو شُوِع زرنگ کس کس معیونه 

 

چیو بوشم تا ئه حالم با خعور بیون 

مسلمو نشنوئه، کافر نئیونه


 
 
مداحی لکی آقام هه رو از پرویز بهرامی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٧
 

مداحی لکی از پرویز بهرامی با نام  "آقام هه رو" در محرم سال 1394

آقام هه رو، هه رو، عباس هه رو هه رو

پرپر نعنیش نیور چمم، غرقع وع خوئن نیور چمم

 


 
 
مداحی لکی از سالار قربانی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٦
 

مداحی لکی از سالار قربانی با نام "گودال بیع دریای خوئن"  

گیونم حسئن، گیونم حسئن، سَرم وع خئر سَرت حسئن

گودال بیع دریای خوئن، کار کی بی؟ شمر بی دین!

معهاته نالعه فاطمع، پعه قتلگع وع علقمع

ئه کربلا غوغا بیع، سکینع بئ باوع بیع


 
 
موزیک مداحی لکی برا دادم از نادر الماسی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٥
 

موزیک مداحی لکی "برا دادم" از نادر الماسی

 برا دادم برا دادم برا هعه داده بئ دادم

سر وع بان نئزع آزادم، برا دادم برا دادم

 

برا ئه خوئن رشیاتع، وع سر حقو وع سر دینع

بوومع فدات شائ شهیدان، برا چیو بئ کس کتینع

 


 
 
مداحی لکی رولع اکبر از ایوب اکبرزاده
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٤
 

مداحی لکی "رولع اکبر" از ایوب اکبرزاده 

 رولع اکبر ستیونم، عزیزه غرقع خوئنم

رولع شبه امینم، رولع اکبر ستیونم


 
 
مداحی لکی از حسن رضا محمودی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱۳
 

مداحی لکی از حسن رضا محمودی با نام های "درع سوزا" ویژه ایام فاطمیه در سال 1395 و "خم دیوری کربلا" در محرم سال 1394  
 
مداحی لکی از حمیدرضا برشان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٢
 

مداحی لکی "رولع اکبر" از حمیدرضا برشان 

رولع اکبر ائ گل تاجه سرم

رولع رولع نو ثمرو پر پرم

ائ رولع عزیزه دلم شئر مئدونم 

قوته قلبم ائ علی آرومه جونم


 
 
مداحی لکی از حسین عزیزی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱۱
 

مداحی لکی از حسین عزیزی با نام های

"لالایی اصغرم" ویژه شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام صوتی و کلیپ و "امان ای "


 
 
مداحی لکی از علی زارعیان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٠
 

مداحی لکی (سینه زنی سبک سنگین)  از علی زارعیان

پشتم إشکییایع ئه سنگینی داخد

کاشکائ مع معمردام، تا نیونم فراغد

 

تو کوهی استواری، أر خاکو خوئن کتینع

باور نمعهم دشمن، هردو دسعل برینع

 


 
 
موزیک مداحی لکی از بهمن ذکاوت
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٩
 

موزیک مداحی لکی از بهمن ذکاوت حسئن وع بئ یار کعتئع 

 

وعه جنگ بئ حساوع  وعه صحراء بئ حصارع

هر سه غم درن امشو، خورو مانگو ستارع

حسئن وع بئ یار کعتئع، شئر علمدارم چیع

هیوچ کس خعور نئره خدا حسئن وع بئ یار کعتئع


 
 
مداحی های لکی از حجت کرمی اللهی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۸
 

مداحی های لکی حجت کرم اللهی با نام های 

إئلع بار، فرع دلتنگع زئنب، کس و کار


 
 
نوحه لکی از یعقوب آزاد بخت
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٧
 

نوحه لکی ازشاعر لک زبان یعقوب آزادبخت با نام داخ گرون

منئمو دشتئو یه دس تنئا 

منئمو خوئن دل اژ دل کنیا


 
 
موزیک مداحی لکی از محمد حاتم زاده
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٦
 

موزیک مداحی لکی از محمد حاتم زاده با نام  "زئنب چیو اعور وهار"

زئنب چیو اعور وهار د نالان   وع چم اسرین وتع آسمان 


 
 
مداحی های لکی از علی کاکاوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٥
 

مداحی های لکی از علی کاکاوند با نام های 

مداحی و مرثیه برا برا برا رو، سئنع سوزیائ روزگارم بئ براو بئ یاورم، شهیدم رو شهیدم رو برا رو،  زئنب دل بئ قرارم ائ برا  و  زئنبت برا دائم لع شینع ائ عباس ائ عباس


 
 
مداحی های لکی از جعفر شیرزاد
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٤
 

مداحی های لکی از جعفر شیرزاد با نام های 

چنه چن سالع، مع حسئنم و وع دشت کربلا


 
 
مداحی های لکی از مجیدرضا تقی پور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۳
 

مداحی های لکی از مجیدرضا تقی پور  با نام های

الله اکبر ئه دشت کربلا، ئرع جا خوئنه خدائع کربلاع کربلا، هه رو برئیا سر آل حئدر، کل کسونم گم بیع کل دوئمونم گم بیع، کور شئر خدا، الله اکبر، مظلوم دشت کربلا سالار زئنب، توئ علمداری برا، وئرئ عباس وئرئ و "زئنب اسیر ظالمع" 


 
 
مداحی های لکی از احسان کاکولوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢
 

مداحی های لکی از احسان کاکولوند در محرم سال 1394 با نام های 

حسئن حسئن شعارمع، کعو سوار لشکر شئر شکت، نمیلم لئوت حشک بو، نریا دلم داخ  علمدارم، سئرآو خوئن، تک سوار کربلا و والله نمیلن 


 
 
مداحی های لکی از حسین عبدی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱
 

مداحی های لکی از حسین عبدی محرم 1394 و 1395 با نام های

ائ امئد فاطمع، هم دسد ها وع زمین هم علمد، هر کس برائ ئه طور توء دِره، حسئن برا بئ کسم، خدائا غرقع خوئن بی اصغر مع، کووه سقا یاوارم، مع حسئنم دل غمینو بئ کسم و ..


 
 
شعر لکی 21رمضان از یعقوب آزادبخت
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۳:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٧
 

شعر لکی از یعقوب آزادبخت به مناسبت شب شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام در 21 رمضان سال 1395 شمسی 


بنال ای دل شوارع شینع ایمشو
چمعل آسمون پر خوئنع ایمشو  

 


 
 
دو آهنگ لکی شاد چل سرو و شیرین شیرین از محمدامین غلامیاری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

دو آهنگ لکی شاد "چل سرو" و "شیرین شیرین" از محمدامین غلامیاری

یاران پاییزع دلتنگِ دوسم

مَر آگرم دَن یه ایمشو بوسم.

هر شو لع دوریت فرع هولِمع

چنع بئستیون غم وع (خمعر) کولِمع


 
 
آهنگ لکی شاد مال حسیوران از فرزین کاظمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

آهنگ لکی شاد "مال حسیوران" از فرزین کاظمی

مه بچمعر مال حسیوران، سرِ بئعمر دسگیران

یا خدا، وع مالعور بئون، تا شو مع بومع مئمان 
 
آهنگ لکی سنتی نزران از فرزین کاظمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

آهنگ لکی سنتی "نزران" از فرزین کاظمی

نزرون زنگت، زنگ زرون بسع

یع دنگ زنگ زرون سوزئ چم مسع

 


 
 
آهنگ لکی سنتی عبدالباقی خان از مومنعلی جوزی پور- مومه
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

آهنگ لکی سنتی " عبدالباقی خان" از مومنعلی جوزی پور- مومه

سوار وع یواش اوردی وع لنگعر

عدول باقی خان ها وع کوم سنَگر

کر کِلاو چَرمه، نام کلاو چالع

عدول باقی خان تنئا سوارع

 


 
 
آهنگ لکی شاد حنابندان از هدایت قادری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩
 

آهنگ لکی شاد حنابندان از هدایت قادری متناسب با شب حنابندان

ایمشو حنا بنانع کِل کِیشائن لا ژَنانع.

ایمشو شاواز کیشائنع، سازو دومک کواینع.

چپلعو چوپی و خوشی خِلات بِکن پِشکشی.

 


 
 
آهنگ لکی سنتی بزران
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩
 

آهنگ لکی سنتی بزران

توئ چیو مانگع شوئ گُلع ریوتع مائ

ئه هَمکع خوشتع، مِنتع ویرع مائ  
 
آهنگ لکی چتع مه از حسن آدینه وند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩
 

آهنگ لکی "چتع مه" از حسن آدینه وند

چتع مه ائ دل زارم چتع مه

بورئ توئ ائ بئ وفا دی کم قصع ئه دلع بعه

قصد دل آزاری دیری مزانم

ئه منو ئه عشقم بئزارین مزانم


 
 
آهنگ لکی سنتی چم چخو کیش از اصغر مهدی زاده
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩
 

آهنگ لکی سنتی "چم چخو کیش" از اصغر مهدی زاده

ائ رفیق دوس دووران دلتنگم 

وخته خوشی وخته تنگی یه رنگم

تا کعه بنالم که کس ئه کس نیع

عر توئ وع دلم کرد هنارس نیع


 
 
دو آهنگ لکی سنتی از فرج علیپور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۸
 

آهنگ لکی "شلم شکتم" و عزیزم" از فرج علیپور

شرط بو لع داغت عزیزم عزیزم هر یع حالم بو

برگه آزیعتی به خدا به خدا سال وع سالم بو

 

باوانم باوانم، هم تاق و هم بستانم، إسگع وع زبان لکی، قضا بلات عر گیانم


 
 
← صفحه بعد