آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

چند کلیپ لکی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٧
 

پیشینه و جایگاه شعر لکی در ادبیات ایران

آشنایی با هوره و مور در مقام و سبک هایشان

درباره الشتر لکستان ، جاذبه هایش و تاریخش

قلعه مظفری الشتر لکستان


 
 
برنامه خندوانه لکی از شبکه نسیم تقدیم به مردم لک زبان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٧
 

برنامه خندوانه لکی از شبکه نسیم تقدیم به مردم لک زبان ، به ویژه شهرهای هرسین و دلفان توسط مجری برنامه رامبد جوان با مهمان لک زبان برنامه یوسف رحمتی


 
 
آهنگ لکی سنتی چم رنگین از پرویز بسطامی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٧
 

آهنگ لکی سنتی چم رنگین از پرویز بسطامی

مع چیو کموتری دردشو دیرم

أرا چم مسد لرزه تو دیریم 

هفت کوئ وع پا چم تا مئرت بعیونم

شامئع مه سر کوئ ...


 
 
حنابندان قبل از عملیات شهدا و رزمندگان کوهدشت لکستان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٧
 

حنابندان قبل از عملیات شهدا و رزمندگان کوهدشت لکستان

در جبهه هم شب عملیات به شوق شهادت بچه‌ها حنا درست می‌کردند و دست و پایشان را حنا می‌گذاشتند.


 
 
آهنگ لکی سنتی بیستون از برزو میری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٦
 

آهنگ لکی سنتی " بیستون " از برزو میری 

بئستیون أئ دار تعل سوزیا وع جاماعل معنه


 
 
دو شعر لکی از بابک درویش پور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٦
 

دو شعر لکی از بابک درویش پور

آئ هرسین آئ شیرین باف سئنعم جا تونع 

چع چم چئکیاسع در مالت ، چع سر نئریاسع دیوارت


 
 
آهنگ لکی سنتی رارا سوار چر از ایرج رحمانپور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٦
 

آهنگ لکی سنتی رارا سوار چر از ایرج رحمانپور

مئن شعلو پعل وع ریو زامعوع معرخی خرمان

معرخی خر بار نخره خامعوع ...


 
 
آهنگ لکی سنتی آگر واران از سید جلال الدین محمدیان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٦
 

آهنگ لکی سنتی آگر واران از سید جلال الدین محمدیان

 

نازو نازاریت سر وع لم شئوان

بدبختم کردی وع ناو شاران

ائ خدا لم آگر وارانع وارانع ...


 
 
طنز لکی گلدانع و دوبله لکی عصر یخبندان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٥
 

طنز لکی گلدانع

و دوبله لکی عصر یخبندان


 
 
سه شعر لکی از آرش افضلی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٥
 

سه شعر لکی از آرش افضلی

با نام های " گلارئژان " ، "شئرز " ، "تعمیرع ژن" 


 
 
آهنگ لکی سنتی بزران از محسن سیاهپوش
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٥
 

آهنگ لکی سنتی بزران از محسن سیاهپوش


أر دوس بزانه مه حالم چیونع ...

دسماله دسد بیلا دوتا بو یکه أوریشم یکیش کتان بو ...


 
 
آهنگ لکی شاد شامع مه از عباس کولیوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٥
 

آهنگ لکی شاد شامع مه از عباس کولیوند

 

پنجا روزع مگزئ وع وخته تؤم شناسی

وعه مادتع نئاشتمع جز تو وع کس احساسه


 
 
آهنگ لکی بزران از فریبرز نامداری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٥
 

آهنگ لکی بزران از فریبز نامداری

 

بزران بزران بزرانمع    ماله دوس بار کرد پابرانمع

هر کسه کیشاس درده غریبی    دوزخ وع دنیا بیسع نصیبه


 
 
آهنگ لکی سنتی بزران از شکری و پیرزادی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٤
 

آهنگ لکی سنتی بزران از شکری و پیرزادی

 

ولا دوسد دئرم کؤگ مل زرینم 

معه بچم وع تئراژ چعت عرئ بسئنم


 
 
چهار شعر لکی از کیومرث ایمانی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٤
 

چهار شعر لکی از کیومرث ایمانی

با نام های جفت یار ، پئا ،وژت بژی و گعه مردن


 
 
آهنگ لکی سنتی شیرینع سوزع از بردیا مهرآرا
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٤
 

آهنگ لکی سنتی " شیرینع سوزع" یا "شیرین سوزه" از بردیا مهرآرا

سر رئم گرته بارن امانه وع سرمع مچو ساته وع ساله

هم شیرین سوزع هم گل انارع هم تورشو شیرین شفاء بیمارع


 
 
آهنگ لکی از سجاد بابایی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 

آهنگ لکی از سجاد بابایی خواننده لک زبان از هولئران (هلیلان) لکستان
در استان ایلام

أر بزانم دوسم دئری گیانع مئعم أرات ...


 
 
شعر طنز لکی سنگکی نامه از رضا حسنوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 
شعر طنز لکی " سنگکی نامه " از رضا حسنوند در شبکه افلاک
یه رو عئالم سفت یعخم گرته
وع نوم عه کیوچع آوریوم برده...


 
 
آهنگ لکی شاد دا دا از علی زارعی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 

آهنگ لکی شاد طنز گونه  "دا دا"  از علی زارعی

دا دا شیومع مه پئا مل قعیومع مه 

شال نوم سریمع مه ، عئنکم دودیمع مه ...


 
 
آهنگ سنتی لکی بزران از محمدعلی قربانی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 

آهنگ سنتی لکی  "بزران " از محمدعلی قربانی 


بزران بزران بزراننمع یع دوما دوسعل پابرانمع ...


 
 
آهنگ لکی سنتی داخ از امین پیری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 

آهنگ لکی سنتی " داخ " از امین پیری 

أره هر وخت معنیشم هاوار معکرم خئال 

ولا نع لع چگ معیونم نازار نع دی سترعو شال 


 
 
آهنگ لکی بزران از محمد سالی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 

آهنگ لکی " بزران " از محمد سالی

بزران أره بزران بیلا بزئره 

بیلا دل بعتر آگر بگره


 
 
چهار آهنگ لکی سنتی از سید مرتضی هاشمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 

چهار آهنگ لکی سنتی از سید مرتضی هاشمی

بچو نعمینع ئرع ئه هاتنع ئه هاتندع ئرع دی دئرع...Bechoo Namina Eera 

باوع نزیکا وعو دیورع نعنیش... 

فصل نووهار ، سراو له پریو ، سپائ گل جمع بی ، سرزمین زر بی...

گل وع دسم دید وتی درگع ، شئر أراد وتم وتی وئرگع ... 
 
اهنگ لکی سنتی حریر حریر از شهرام ناظری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 

آهنگ لکی سنتی "حریر حریر" از شهرام ناظری

آی من چع وتم  عزیزم باوانم تو بید وع دلگیر...

 حریرو حریرع حریرع حریر هل هاتی ...


 
 
سه آهنگ لکی از محمد علی نیا
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢
 

سه آهنگ لکی از محمد علی نیا

تا الان بیع که محتاج بیون .

منت لئوع وژت کردیو.

مه فره بدیم ئه دس مردم دیع.


 
 
دو فایل لکی از لک امیر
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢
 

1. شعر لکی کتیبه بیستون از لک امیر

2. دکلمه لکی " اسکندر " از لک امیر


 
 
سه آهنگ لکی از احسان رضایی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢
 

سه آهنگ لکی از احسان رضایی 

عاشق نعیونع تا بزانی بعد تو دی دنیام خراو بی .

هرچه هاینع کو سرم و نذرد بو .
 
 
آهنگ لکی سنتی " بئنا " از فرج علیپور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢
 

آهنگ لکی سنتی " بئنا " از فرج علیپور

بو تا بکریم أره دوسیمان ژع نو

تؤ دار مل مل برا ، مه دار لیمو

هه بئنا بئنا أره نازام بئنا ...


 
 
آهنگ لکی" پیر لکستان " از شیردل حاتمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢
 

آهنگ لکی " پیر لکستان  "  Pir Lakestan از شیردل حاتمی

 

هاوار بابرزگ پیر لکستان زیارتگاء تمام سلسله و دلفان برس و داد دل مؤتاجان 


 
 
آهنگ لکی " علی رئعم " از مسلم مرادی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢
 

آهنگ لکی " علی رئعم " از مسلم مرادی 

وارن واری تم تم عر سر کلاو علی رعم 

علی رعم کلاوع دریاسه ، تر بیعو پا سوریاسه


 
 
آهنگ لکی " بزران " از پیمان قادری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢
 
آهنگ لکی " بزران " از پیمان قادری در شبکه استانی ایلام  LAKI MUSIC
بزران بزران بیلا بزره     بیلا دل بعتر آگر بگره