آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

دو آهنگ لکی شاد چل سرو و شیرین شیرین از محمدامین غلامیاری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

دو آهنگ لکی شاد "چل سرو" و "شیرین شیرین" از محمدامین غلامیاری

یاران پاییزع دلتنگِ دوسم

مَر آگرم دَن یه ایمشو بوسم.

هر شو لع دوریت فرع هولِمع

چنع بئستیون غم وع (خمعر) کولِمع


 
 
آهنگ لکی شاد مال حسیوران از فرزین کاظمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

آهنگ لکی شاد "مال حسیوران" از فرزین کاظمی

مه بچمعر مال حسیوران، سرِ بئعمر دسگیران

یا خدا، وع مالعور بئون، تا شو مع بومع مئمان 
 
آهنگ لکی سنتی نزران از فرزین کاظمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

آهنگ لکی سنتی "نزران" از فرزین کاظمی

نزرون زنگت، زنگ زرون بسع

یع دنگ زنگ زرون سوزئ چم مسع

 


 
 
آهنگ لکی سنتی عبدالباقی خان از مومنعلی جوزی پور- مومه
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

آهنگ لکی سنتی " عبدالباقی خان" از مومنعلی جوزی پور- مومه

سوار وع یواش اوردی وع لنگعر

عدول باقی خان ها وع کوم سنَگر

کر کِلاو چَرمه، نام کلاو چالع

عدول باقی خان تنئا سوارع