آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

مداحی لکی آقام هه رو از پرویز بهرامی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٧
 

مداحی لکی از پرویز بهرامی با نام  "آقام هه رو" در محرم سال 1394

آقام هه رو، هه رو، عباس هه رو هه رو

پرپر نعنیش نیور چمم، غرقع وع خوئن نیور چمم

 


 
 
مداحی لکی از سالار قربانی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٦
 

مداحی لکی از سالار قربانی با نام "گودال بیع دریای خوئن"  

گیونم حسئن، گیونم حسئن، سَرم وع خئر سَرت حسئن

گودال بیع دریای خوئن، کار کی بی؟ شمر بی دین!

معهاته نالعه فاطمع، پعه قتلگع وع علقمع

ئه کربلا غوغا بیع، سکینع بئ باوع بیع


 
 
موزیک مداحی لکی برا دادم از نادر الماسی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٥
 

موزیک مداحی لکی "برا دادم" از نادر الماسی

 برا دادم برا دادم برا هعه داده بئ دادم

سر وع بان نئزع آزادم، برا دادم برا دادم

 

برا ئه خوئن رشیاتع، وع سر حقو وع سر دینع

بوومع فدات شائ شهیدان، برا چیو بئ کس کتینع

 


 
 
مداحی لکی رولع اکبر از ایوب اکبرزاده
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٤
 

مداحی لکی "رولع اکبر" از ایوب اکبرزاده 

 رولع اکبر ستیونم، عزیزه غرقع خوئنم

رولع شبه امینم، رولع اکبر ستیونم


 
 
مداحی لکی از حسن رضا محمودی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱۳
 

مداحی لکی از حسن رضا محمودی با نام های "درع سوزا" ویژه ایام فاطمیه در سال 1395 و "خم دیوری کربلا" در محرم سال 1394  
 
مداحی لکی از حمیدرضا برشان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٢
 

مداحی لکی "رولع اکبر" از حمیدرضا برشان 

رولع اکبر ائ گل تاجه سرم

رولع رولع نو ثمرو پر پرم

ائ رولع عزیزه دلم شئر مئدونم 

قوته قلبم ائ علی آرومه جونم


 
 
مداحی لکی از حسین عزیزی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱۱
 

مداحی لکی از حسین عزیزی با نام های

"لالایی اصغرم" ویژه شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام صوتی و کلیپ و "امان ای "


 
 
مداحی لکی از علی زارعیان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٠
 

مداحی لکی (سینه زنی سبک سنگین)  از علی زارعیان

پشتم إشکییایع ئه سنگینی داخد

کاشکائ مع معمردام، تا نیونم فراغد

 

تو کوهی استواری، أر خاکو خوئن کتینع

باور نمعهم دشمن، هردو دسعل برینع

 


 
 
موزیک مداحی لکی از بهمن ذکاوت
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٩
 

موزیک مداحی لکی از بهمن ذکاوت حسئن وع بئ یار کعتئع 

 

وعه جنگ بئ حساوع  وعه صحراء بئ حصارع

هر سه غم درن امشو، خورو مانگو ستارع

حسئن وع بئ یار کعتئع، شئر علمدارم چیع

هیوچ کس خعور نئره خدا حسئن وع بئ یار کعتئع


 
 
مداحی های لکی از حجت کرمی اللهی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۸
 

مداحی های لکی حجت کرم اللهی با نام های 

إئلع بار، فرع دلتنگع زئنب، کس و کار


 
 
نوحه لکی از یعقوب آزاد بخت
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٧
 

نوحه لکی ازشاعر لک زبان یعقوب آزادبخت با نام داخ گرون

منئمو دشتئو یه دس تنئا 

منئمو خوئن دل اژ دل کنیا


 
 
موزیک مداحی لکی از محمد حاتم زاده
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٦
 

موزیک مداحی لکی از محمد حاتم زاده با نام  "زئنب چیو اعور وهار"

زئنب چیو اعور وهار د نالان   وع چم اسرین وتع آسمان 


 
 
مداحی های لکی از علی کاکاوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٥
 

مداحی های لکی از علی کاکاوند با نام های 

مداحی و مرثیه برا برا برا رو، سئنع سوزیائ روزگارم بئ براو بئ یاورم، شهیدم رو شهیدم رو برا رو،  زئنب دل بئ قرارم ائ برا  و  زئنبت برا دائم لع شینع ائ عباس ائ عباس


 
 
مداحی های لکی از جعفر شیرزاد
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٤
 

مداحی های لکی از جعفر شیرزاد با نام های 

چنه چن سالع، مع حسئنم و وع دشت کربلا


 
 
مداحی های لکی از مجیدرضا تقی پور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۳
 

مداحی های لکی از مجیدرضا تقی پور  با نام های

الله اکبر ئه دشت کربلا، ئرع جا خوئنه خدائع کربلاع کربلا، هه رو برئیا سر آل حئدر، کل کسونم گم بیع کل دوئمونم گم بیع، کور شئر خدا، الله اکبر، مظلوم دشت کربلا سالار زئنب، توئ علمداری برا، وئرئ عباس وئرئ و "زئنب اسیر ظالمع" 


 
 
مداحی های لکی از احسان کاکولوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢
 

مداحی های لکی از احسان کاکولوند در محرم سال 1394 با نام های 

حسئن حسئن شعارمع، کعو سوار لشکر شئر شکت، نمیلم لئوت حشک بو، نریا دلم داخ  علمدارم، سئرآو خوئن، تک سوار کربلا و والله نمیلن