آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

کلیپ لکی بچه های چقلوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٠
 

کلیپ لکی بچه های چقلوند

در این کلیپ تعدادی از لک های منطقه لکستان استان لرستان به رقص فارسی همراه با آهنگ فارسی پرداخته اند که لباس های آنها لباس های مردمان لک است.

هزداعن