آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی درد و فریاد از علیرضا نادری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳۱
 

آهنگ لکی سنتی از علیرضا نادری با نام درد و فریاد

گوش بئنه نالم که بئتم شاده 

یه شادی نیه درد و فریاده 


آهنگ لکی سنتی از علیرضا نادری

گوش بئنه نالم که بئتم شاده 

یه شادی نیه درد و فریاده 

درد مردئمه ، مردمئ ساده 

زخمعل بئ سر پوش باوئ اژداده

 

 

هزدائن