آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی خداحافظ دا داوه از علیرضا نادری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳۱
 

آهنگ لکی سنتی از علیرضا نادری با نام خداحافظ دا داوه

سعیل کن سعیل کن سعیل کن جورو جفا 

سعیل کن رنگ و ریا ، سیل زور خائنعل برگ ایمه کردئه سیاه


آهنگ لکی سنتی از علیرضا نادری با نام خداحافظ دا داوه

سعیل کن سعیل کن سعیل کن جورو جفا 

سعیل کن رنگ و ریا ، سیل زور خائنعل برگ ایمه کردئه سیاه

سعیل زور خائنعیل ئر مردم بئ گنا ...

 

 

 

 

 

هزدائن