آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

کلیپ شعر لکی شانس
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٦
 

کلیپ شعر لکی شانس 

هروخته نهات دسباره کاره مری ستاکه تلیا گیرباره 

نه کاره مصب نه ئه دینداره هر معکوشنه موشن گناکاره


کلیپ شعر لکی شانس

هروخته نهات دسباره کاره مری ستاکه تلیا گیرباره 

نه کاره مصب نه ئه دینداره هر معکوشنه موشن گناکاره 

 

فایل تصویری

هزدائن 

 

 

فایل تصویری دوم

هزدائن  

 

 

 

فایل صوتی

 

هزدائن