آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

2 کلیپ از بخش درود و فرامان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٧
 

تهیه شدن برنامه شب نشینی در روستای موقوفه در بخش درود و فرمان از شهرستان کرمانشاه در حالی که این بخش لک زبان هستند. 


 

تهیه شدن برنامه شب نشینی در روستای موقوفه در بخش درود و فرمان از شهرستان کرمانشاه در حالی که این بخش لک زبان هستند. در این برنامه در روستاهای مختلف استان کرمانشاه به همراه مجری لک زبان آقای بربایی ( یا وروایی ) اجراء شد که خوشبختانه برنامه های زیادی در روستاهای لک زبان اجراء شد.

 

هزدائن 

 

اجراء برنامه شب نشینی به زبان لکی در روستای سلیمانیه در بخش درود و فرامان شهرستان کرمانشاه .

اگرچه در شبکه زاگرس ...

ولی برنامه های هم به این زبان در این شبکه به زبان لکی اجراء 
می شود .

 

 

 

هزدائن