آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکستان ایران در شبکه شما
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٥
 

پخش آهنگ لکستان ایران محمد امین غلامیاری از شبکه شما که متاسفانه این آهنگ با نام آهنگ کردی پخش شد نه با نام آهنگ لکی!

چیمه لکستان سربرزی ائران   جور کرعیل خاص جور هوز فرامان


پخش آهنگ لکستان ایران محمد امین غلامیاری از شبکه شما که متاسفانه این آهنگ با نام آهنگ کردی پخش شد نه با نام آهنگ لکی!

 

چیمه لکستان سربرزی ائران 

                                          جور کرعیل خاص جور هوز فرامان

 

لکستان کلئان مئمان نوازن

                                          خدا بزانه هر سرفرازن

 

لینک این آهنگ در شبکه شما 


فایل تصویری

هزدائن 

فایل صوتی کامل آهنگ لکستان

هزدائن