آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

فایل صوتی شعر لکی روله روله از رضا حسنوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۸
 

فایل صوتی شعر لکی روله روله نازارم از رضا حسنوند

آیلل چَرچی فِروشم 


کــُل جَم بوئن تابوشم


گپْ دم قصه هر خوئ


چقله بِنمر بن گوشم


فایل صوتی شعر لکی روله روله نازارم از رضا حسنوند

 

تقدیم به تمام مادران و لالایی هایشان روله روله نازارم

 

آیلل چَرچی فِروشم 
کــُل جَم بوئن تابوشم
گپْ دم قصه هر خوئ
چقله بِنمر بن گوشم

دلم اِ داخ کاواوه
بیمه کَلْگه خراوه
میا گپِ کـُرّ گنی بیم
تا هر بوشن آخ باوه

آغاز تولد:

دگـتو مری هاته جا
ژِنل کمی بینه لا
نومِ خدا ارّی یه
 آیلل بوشن ماشالا

رِوله نَگیر خَوش هاتی
عاصا منو دائاتی
اسگه مُوشم گه کوشگـَو
اژ یه زویتر مهاتی

رُوله سیلکه باباتم
 تا تو هاتی یهاتم
تانوشی گه بی کسم
چُیو هــمسا هر وه لاتم

روله ولا آسامی
هــمسا اِ یه راسامی
همبازی و دم تَقه
اَر  وعر هورُ  ژئر سامی

به مرحله بازی کردن رسیدن:

روله وِری بئه دَر
شُونِه  بِخر بئه سَر
تاکـُـل بوشن ماشالا
لباس خو بهه ور

روله وری هوَرْ  داسی
دائات هنا هنا سی
ایمه نونمو حــاردئه
بیه ره تــنی حیز داسی

رولم وه خیر کم نعری
فره میری لم نعری
اژ صو زوی تا ایواره
هر مخنی خم نعری

رولم وه خیر خویی که
مری برّنو نوئکه
تا موئه کاره دسی
یه وژ یه هی هویی که

روله روله نازارم
روله میوه طوم دارم
میا بچمه رّی شاممد
هرچَه تی مِی بوش بارم

دبستانی شدن:

اِ مال منِن دئعر بسه
میا بعرمعری  مدرسه
خو درسلی بخــنی
بیس باری دسه دسه

رولم کلاسِ یَکه
اِ مدرسه ای تَکه
ار درسلی نخــُنی
موشم روله دیه نکه

رولم بیه سَه ملا
نونه می ری میه لا
بیه سه روژنومه خــُن
چیه مْ حـَسی کور ماشالا

 

روله کل کس شیرینم
یه گرّ بی تو نمینم؛
ما بچمری سر کار
اَر دلته می ممینم

ایمسال کلاس هفد
اَلِ خرّین نفدَ
کی ا طور باوه سی
ال آمد ئو رفد

رولم درسی تمومه
نو حواردنم حرومه
میا بچوئه سروازی
کورپه شیرین شَمومه

روله عاقل سگینم
 هرگس دویت نوئینم
دیه وخده سی اگر بیت
جا مالتیه ری بسینم

مرحله تاهل:

روله کمیتو گازم
روله تونی جا نازم
یه چن ساله هامی فکر
ما ژنتیه رّی باوازم

عروسی:

بوشم بورن داواته
روژ نخل ناواته
هر مه جه مِی دو نفر
کچل هر بیر یه جاته

بیرن بیرن حلاله
چی شیر دائا زلاله

کی کــُل روژی هونه سه
یه سویر قرعونه باله

پدر آزاری:

رولم کی دیه نازاره
دائم در پی آزاره
بیه دشمن باه وژ
کی چی اَسه طوم داره

کور و بوئی داوْنِه یَک
دامه بئنو کاور شَک
خاری منو آشت و چن
مه منمو دایا تک

گله از فرزند:

روله وتم خویی کی
مری برنو نوئی کی

اسگه دیه خو مذانم
دِرِک لوئه جوئی کی

روله زوی بی جفات کرد
خوئ اَر قولت وفات کرد
دیت مِیم نچی ،بارت کرد
بی مه کار دلخوات کرد

جدا شدن فرزند

روله تا تو باینِه دم
کشتم خم بی نونم خم
ارّی یه گیری اژ تو
اژ عمر مه مِیا کم

روله باول کل خاصن
بی دم درو کل راسن

ار بیت بوشم اِ رّاسی
هم شیر هم کشک هم ماسن

دعای پدر:

چینه بچو حق یارت
حق یاری کی کُل کارت
اما هر بارئ ویرت
باوه شکت نو آرت

 

بر گرفته از وبلاگ شاعران لک زبان

 

 

هزدائن