آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی کور لک از مصطفی خزایی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٠
 

آهنگ لکی کور لک از مصطفی خزایی

مه کور لکم هر منه دلم لکی بخوعنم اَره مردئمم

گیان و فدائ کرد ،لر و لک که وه ناو عالم نمونه تک

اَر هاینه خارج یا وه ناو ائران یا وه کرماشان یا کرج تئران


آهنگ لکی کور لک از مصطفی خزایی

 

 

گیان و فدائ کرد ،لر و لک که وه ناو عالم نمونه تک

 

اَر هاینه خارج یا وه ناو ائران یا وه کرماشان یا کرج تئران

 

سئلام و پردیس هم وه شهریار

کرد حصارک خوبو با وفاس

 

مه کور لکم هر منه دلم لکی بخوعنم اَره مردئمم

 

وه شهر پرند تا رباط کریم صدا شنفتم دنیا دعنه پئم

سئلام وه لکعیل قلعه حسن خان ...

 

 

 

 

فایل صوتی

هزدائن