آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

فایل صوتی اشعار لکی رضا حسنوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٤
 

فایل صوتی14 شعر لکی از رضا حسنوند

آبادی، اهورا مزدا نامه، آهنگ دریا، آوء لئز و...


فایل صوتی اشعار لکی رضا حسنوند 

 

1. آبادی کل دی مزانن  

2. اهورا مزدا نامه  

3. آهنگ دریا 

4. آوء لئز   

5. فلک 

6. فره باته معهم  

7. گلاره  

8. قومعل کسگ گالم نعهه 

9. گل پئس 

10. گولوم بئ ساحل 

11. هوره عئنعلی 

12. لاف سر ئواره 

13. لئوتم لئوه   

14. رئاست نامه