آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی بی وفا از مصطفی خزایی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٧
 

آهنگ لکی بی وفا از مصطفی خزایی

عوه کسکه عشق مه بی

عشق مه وه بازی گرد

خاطرعیلم گشت ها یاده


آهنگ لکی بی وفا از مصطفی خزایی

عوه کسکه عشق مه بی

عشق مه وه بازی گرد

خاطرعیلم گشت ها یاده

 

 

هزدائن