آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی فلک تا وه کئ از سید مرتضی هاشمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۸
 

آهنگ لکی فلک تا وه کئ از سید مرتضی هاشمی

دنیائ بئ وفائ کاروانسرا رنگ

سرائ هزاران هر روژ دعد وه سر


آهنگ ملایم لکی فلک تا وه کئ از سید مرتضی هاشمی

دنیائ بئ وفائ کاروانسرا رنگ

سرائ هزاران هر روژ دعد وه سر

 

نه روسم منو نه سُراب یل

تمام اسیر بین و تیر اجل

 

هزدائن