آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

دکلمه غمگین و احساساتی یاد یار از شهرام حسین پور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/۱٠
 

دکلمه غمگین و احساساتی یاد یار از هنرمند کوئه یشتی ( کوهدشت) شهرام حسین پور

یعکئ سر وع دار یعکئ سر وع ژئر

یکعئ هم چیو مع أژ دنیا دلگیر

إ روزگار گنو کس کس نعیونع 

چیو مریض حاله گوشع گیر بیمع


 

دکلمه غمگین و احساساتی یاد یار از هنرمند کوئه یشتی ( کوهدشت) شهرام حسین پور

یعکئ سر وع دار یعکئ سر وع ژئر

                                              یکعئ هم چیو مع أژ دنیا دلگیر

إ روزگار گنو کس کس نعیونع 

                                             چیو مریض حاله گوشع گیر بیمع

 

 

 

هزدائن