آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

سه فایل مور از براگجر طهماسبیان و عینعلی تیموری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢۱
 

مور از براگجر طهماسبیان و عینعلی تیموری
 

Eyn Ali Teymuri and Beragojar Tahmasebyan-avaz Mur Laki


 

1. فایل مور لکی از براگجر طهماسبیان و عینعلی تیموری هر دو با هم

Eyn Ali Teymuri and Beragojar Tahmasebyan-avaz Mur Laki

 

هزدائن = Hezdaen 

 

 

 

2. مور با  صدای عینعلی تیموری 

 Eyn Ali Teymuri Mur Laki

 

هزدائن  

 

3. آواز مور با صدای براگجر طهماسبیان 

 

 

Beragojar Tahmasbian Mur Laki download full version here

 

 

hezdaen