آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

شعر لکی " برای مردن گاماسیاب" از آرش افضلی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢۳
 

شعر لکی " برای مردن گاماسیاب" " أرا مردن گاماسئاو " از آرش افضلی شاعر لک زبان هرسینی 

حقتع ائ گاماسئاو أئ خئونه ریوئ وئار رگ خاکه سئم حقتع أر حوشکا بویو نمع اسریشه وع چم خیونت نمینه تا أرامان برشه 


شعر لکی " برای مردن گاماسیاب" " أرا مردن گاماسئاو " از آرش افضلی شاعر لک زبان هرسینی 

 


حقتع ائ گاماسئاو

أئ خئونه ریوئ وئار رگ خاکه سئم

حقتع أر حوشکا بویو نمع اسریشه وع چم خیونت نمینه تا أرامان برشه

...

 

 

 

هزدائن