آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

شعر لکی از زینعلی چهری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢۳
 

شعر لکی از زینعلی چهری

أئ برایله خاص کل مئرعبانم   غمه ها دلم مارمعه زوانم 

کل خاص مزانین اژ ریشعه إئران    اژ قدیم بییعن ریشعه لکستان


 

 

شعر لکی از زینعلی چهری

 

در اولین همایش شعر لکی 


أئ برایله خاص کل مئرعبانم   غمه ها دلم مارمعه زوانم 

کل خاص مزانین اژ ریشعه إئران    اژ قدیم بییعن ریشعه لکستان

 

 

 

هزدائن