آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

مراسم اختتامیه اولین همایش شعر لکی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢۳
 

مراسم اختتامیه اولین همایش شعر لکی 

سخنان محمدعلی ابراهیمی شاعر منظومه لکی شیرین و فرهاد

شعر لکی از موسوی


 

 

فایل مراسم اختتامیه اولین همایش شعر لکی 

هزدائن 

 

 

سخنان محمدعلی ابراهیمی شاعر منظومه لکی شیرین و فرهاد در اولین همایش شعر لکی در مورد تاریخ لک 

هزدائن 

 

 

شعر لکی از موسوی مجری اولین همایش شعر لکی در کرمانشاه


پعلعوعر پژارع بال بژانگ هزداسه 

بئن مانگ و حصارع دار گل نئرئاسه

 

هزدائن 

 

 

آهنگ لکی پخش شده در این مراسم  

 

بتاش وع کوچک دنیائ پر اژ گل

بکیش پنج کلک نع دار ون نع کر

...

 

هزدائن