آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

طنز لکی آموزش پرس
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢٥
 

فیلم طنز لکی آموزش پرس در چهار قسمت

" پرس " در زبان لکی معادل عزا و عزاداری می باشد

Amozesh Pers ،Laki Comedy Movie


فیلم طنز لکی آموزش پرس در چهار قسمت

" پرس " در زبان لکی معادل عزا و عزاداری می باشد .

 

فیلم طنز لکی آموزش پرس قسمت اول

Amozesh Pers ،Laki Comedy Movie. Part 01

  

هزدائن  

 

فیلم طنز لکی آموزش پرس قسمت دوم

Amozesh Pers ،Laki Comedy Movie. Part 02

 

هزدائن 


فیلم طنز لکی آموزش پرس قسمت سوم 

Amozesh Pers ،Laki Comedy Movie. Part 03

 

هزدائن 

 

 

فیلم طنز لکی آموزش پرس قسمت چهارم 

Amozesh Pers ،Laki Comedy Movie. Part 04

  

 

هزدائن