آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

گذری بر تاریخ قوم لک
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢٥
 

گذری بر تاریخ قوم لک در مصاحبه یکی از لک های استان کرمانشاه در مورد تاریخ و پیشینه مردمان قوم لک

لک بودن کریمخان زند وکیل الرعایا

و لک های داغستان


 

 

گذری بر تاریخ قوم لک در مصاحبه یکی از لک های استان کرمانشاه در مورد تاریخ و پیشینه مردمان قوم لک

 

 
 
قسمت اول این مصاحبه                                        
  هزدائن    
قسمت دوم این مصاحبه 
هزدائن
 
   
 
لک بودن کریمخان زند وکیل الرعایا 
 
 
 
Karim Khan Zand Vakil e-Ra aayaa was the lak people
 
 
هزدائن 
 

قوم لک در داغستان 

The Lak People in Dagestan

Лак в Дагестане

 

هزدائن