آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

سه آهنگ لکی از احسان رضایی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢
 

سه آهنگ لکی از احسان رضایی 

عاشق نعیونع تا بزانی بعد تو دی دنیام خراو بی .

هرچه هاینع کو سرم و نذرد بو .
سه آهنگ لکی از احسان رضایی 


فایل اول : عاشق نعیونع

 

عاشق نعیونع تا بزانی بعد تو دی دنیام خراو بی 

 

 

هزدائن

 

 

 

فایل دوم  : هرچه کس

 

هرچه هاینع کو سرم و نذرد بو

بوره برس نازار فریاد دلم خوو

 

 

هزدائن

 

فایل سوم : 

قئره فرئگع نینع لام

 

هزدائن