آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

سه آهنگ لکی از محمد علی نیا
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢
 

سه آهنگ لکی از محمد علی نیا

تا الان بیع که محتاج بیون .

منت لئوع وژت کردیو.

مه فره بدیم ئه دس مردم دیع.


سه آهنگ لکی از محمد علی نیا

 

فایل اول : عذاو

 

تا الان بیع دلت بگیرئ 

تا الان بیع که محتاج بیون 

حتی خدایش هم دعسعلت نعگره 

 

 

 

هزدائن 

 

 

 

فایل دوم :  پشیمانم 

 

منت لئوع وژت کردیو 

الان أرا پا مکیشین ...

 

 

هزدائن

 

 

فایل سوم : تقصیر مه


مه فره بدیم ئه دس مردم دیع

که حتی وع چم وژم بدبینم

 

 

 

هزدائن