آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

چهار آهنگ لکی سنتی از سید مرتضی هاشمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 

چهار آهنگ لکی سنتی از سید مرتضی هاشمی

بچو نعمینع ئرع ئه هاتنع ئه هاتندع ئرع دی دئرع...Bechoo Namina Eera 

باوع نزیکا وعو دیورع نعنیش... 

فصل نووهار ، سراو له پریو ، سپائ گل جمع بی ، سرزمین زر بی...

گل وع دسم دید وتی درگع ، شئر أراد وتم وتی وئرگع ...چهار آهنگ لکی سنتی از سید مرتضی هاشمی


فایل اول :  بچو نعمینع ئرع

Hashemi Morteza -Bechoo Namina Eera Laki Music


بچو نعمینع ئرع ئه هاتنع ئه هاتندع ئرع دی دئرع ...


 

Hezdaen=هزدائن = دانلود

 


 

فایل دوم :  قسم 

 

وع تال زلفد قسم وع شازادع هرسم

باوع نزیکا وعو دیورع نعنیش

 

 

هزدائن 

 

 

فایل سوم : میرزام دار تاوی

 

Hashemi Morteza -Mirzam Dar tawi Laki Music

 

 

فصل نووهار ، سراو له پریو ، سپائ گل جمع بی ، سرزمین زر بی

 

 

هزدائن 

 

 

 

فایل چهارم : 

آهنگ لکی " حیران " از امین پیری و سیدمرتضی هاشمی

 

  

گل وع دسم دید وتی درگع ، شئر أراد وتم وتی وئرگع

 

 هزدائن