آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ سنتی لکی بزران از محمدعلی قربانی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳
 

آهنگ سنتی لکی  "بزران " از محمدعلی قربانی 


بزران بزران بزراننمع یع دوما دوسعل پابرانمع ...


آهنگ سنتی لکی  "بزران " از محمدعلی قربانی 


بزران بزران بزراننمع یع دوما دوسعل پابرانمع ...

أره زنگزرانمع ...

 

 

 

هزدائن