آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی سنتی رارا سوار چر از ایرج رحمانپور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٦
 

آهنگ لکی سنتی رارا سوار چر از ایرج رحمانپور

مئن شعلو پعل وع ریو زامعوع معرخی خرمان

معرخی خر بار نخره خامعوع ...


آهنگ لکی سنتی رارا سوار چر از ایرج رحمانپور

 


مئن شعلو پعل وع ریو زامعوع معرخی خرمان

معرخی خر بار نخره خامعوع ...

 

 

هزدائن

 

 

البته یه آهنگ لکی دیگری هم به نام رارا  از ساخته های ایرج رحمانپور هست به این صورت که:

هر رارا وژم  هر را را وژم

که این با آن فرق دارد.