آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

دو شعر لکی از بابک درویش پور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٦
 

دو شعر لکی از بابک درویش پور

آئ هرسین آئ شیرین باف سئنعم جا تونع 

چع چم چئکیاسع در مالت ، چع سر نئریاسع دیوارت


دو شعر لکی از بابک درویش پور

 

شعر لکی هرسین از بابک درویش پور


آئ هرسین آئ شیرین باف سئنعم جا تونع 

وع هناسعه سر سراوت ، پنجرعه دل روشنع

 

هزدائن

 

 

غزل لکی از بابک درویش پور


چع چم چئکیاسع در مالت ، چع سر نئریاسع دیوارت

...

 

 

هزدائن