آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

چند کلیپ لکی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٧
 

پیشینه و جایگاه شعر لکی در ادبیات ایران

آشنایی با هوره و مور در مقام و سبک هایشان

درباره الشتر لکستان ، جاذبه هایش و تاریخش

قلعه مظفری الشتر لکستان


 

فایل تصویری پیشینه و جایگاه شعر لکی در ادبیات ایران 

پیشینه و جایگاه شعر لکی در ادبیات ایران با حضور شاعران لک زبان چون : رضا حسنوند ، حمیدرضا حسین پور و... اثبات لک بودن باباطاهر عریان

 

 

 

 

 هزدائن 

 

 

یک نوع دعا به زبان لکی از مال بخشعلی

 

هزدائن 


آشنایی با هوره و مور در مقام و سبک هایشان

 

پژوهشی درباره ای هوره و مور در مقام و سبک هایشان که در این میان مور اختصاصی قوم لک می باشد ، و در لکستان رایج می باشند.

 

 

 

 هزدائن

 

 

درباره الشتر لکستان ، جاذبه هایش و تاریخش

 

هزدائن

 

قلعه مظفری الشتر لکستان

 

قلعه مظفری الشتر شهرستان سلسله در اواخر سدة ۱۳ش، این دژ استوار در خاور الشتر، توسط مهری خان امیرالعشایر و مهرعلی خان امیر منظم ساخته شد (فرهنگ جغرافیایی ایران، ۶/۲۱) 

 

 

 هزدائن