آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

سه شعر لکی از اسداله آزادبخت
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱
 

سه شعر لکی از اسداله آزادبخت که یکی در برنامه زنده در شبکه افلاک خوانده شده است.

یادئع خئر عوختع که مال و میرات دواره بی

جا لوستر جا چلچراخ گرسوز پائع داره بی ...

و شعر لکی

وخته که خو سیلتع معهم خوسع خدا بارع معهه...

 

و غزل زیبای "دا" (در زبان لکی "دا" یعنی: مامان)


سه شعر لکی از اسداله آزادبخت که یکی در برنامه زنده در شبکه افلاک خوانده شده است، که شروع این اشعار این چنین است:

یادئع خئر عوختع که مال و میرات دواره بی

جا لوستر جا چلچراخ گرسوز پائع داره بی

 

هزدائن

 

 

هزدائنو شعر لکی

وخته که خو سیلتع معهم خوسع خدا بارع معهه  

 

 

Hezdaen

 

و غزل با معنی لکی دا (مامان)

 

 

در زبان لکی کلمات زیادی برای مادر وجود دارد که در خیلی جاها برای لفظ مامان کلمه "دا" که خودمانی است و برای لفظ مادر کلمه "دادا" که جنبه رسمی دارد بکار می برند که شاید ریشه در این مورد داشته باشد که در گذشته برای خالق جهان کلمه "دادار" را بکار می بردند و  برای مادر و مامان که خالق یک انسان است کلمات "دا" و "دادا" را بکار می بردند و می برند.

در همین راستا باید اضافه کنیم که کلمه "دئع Dea" و "دالک Da lek" نیز برای مامان در زبان لکی و در بین لک زبانان مصطلح است. و کلمه "دا ئا Daea" برای مادر بزرگی که حالت نکره دارد یعنی با شخص گوینده نسبت فامیلی ندارد بیان می شود. 

 
ئه ور چم ئه لا نئمع 

وهار سوز لو خنت

هالی دلم پل پئچ بیع

پل پئچه، پئچ سرونت

 

 

هزدائن