آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی سنتی واران از شهرام ناظری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٤:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٠
 

آهنگ لکی سنتی واران (باران) از شهرام ناظری

واران وارانع، واران وارانع، عزیزعکم 

گل ریزع ریزع، وعدعی وهار دای، عزیزعکم یع خو پاییزع


آهنگ لکی سنتی واران (باران) از شهرام ناظری

 

 

که با این بیت شروع می شود:


واران وارانع، واران وارانع، عزیزعکم 

گل ریزع ریزع، وعدعی وهار دای، عزیزعکم یع خو پاییزع

 

 

هزدائن