آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی هرچه درم از غلامیاری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٠
 

آهنگ لکی "هرچه درم" از خواننده هرسینی محمدامین غلامیاری

هرچه درم بعمع شنگ     وع بان عشقم بچمع جنگ 

یا توع  معیونع هن وژم     یا مچمع ژئر خاک و سنگ

 


آهنگ لکی "هرچه درم" از خواننده هرسینی محمدامین غلامیاری

 

هرچه درم بعمع شنگ     وع بان عشقم بچمع جنگ 

یا توع  معیونع هن وژم      یا مچمع ژئر خاک و سنگ

 


یار مع آسمانع دت خانه لکستانع   جور یع دی پئا نمو وعه سراسر ائرانع
 
 


هزدائن