آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

سه آهنگ لکی از حمید شلانی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٧
 

سه آهنگ لکی "لارع فرهاد" و "کر صیاد" و کئوء چر" از حمید شلانی

 بئان حئا مر بیستیون ئه دیور

بئ پرسعکر، بی قصر سلطان، سیور.

شوء وع شوعل سئوائ زمسان بی

چلع گوجرع بازی در گیان بیآهنگ لکی "لارع فرهاد" که برخی بصورت "لاره فرهاد" نیز نوشته اند که تلفظ لکی صورت اولی صحیح می باشد.

البته در زبان لکی "فرهاد" بصورت "فراد" و "فعراء" نیز تلفظ می شود.

این آهنگ لکی زیبا چند بار توسط شبکه استانی زاگرس کرمانشاه به علت پرطرفدار بودن پخش شده است.

 

 بئان حئا مر بیستیون ئه دیور

بئ پرسعکر، بی قصر سلطان، سیور

 

بیستیون خعور درع نام دلم

ئه پژاریم، ژیان بئ حاصلم

 

هزدائن

 

 

آهنگ لکی "کر صیاد" از حمید شلانی که حالت داستانی پسر شکارچی را دارد.

 

شوء وع شوعل سئوائ زمسان بی

چلع گوجرع بازی در گیان بی

...

 

هزدائن 

 

آهنگ لکی زیبای  "کئوء چر" به معنی "آواز در کوه"  از حمید شلانی 

البته در اینجا توضیحات حمید شلانی در شبکه زاگرس در برنامه کرمانشاه پلاک 19 در مورد این آهنگ را قرار داده ایم

 

 

فایل تصویری این سخنان

هزدائن

 

فایل صوتی (دنگ) 

هزدائن