آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

دو آهنگ لکی از مصطفی خزایی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۸
 

آهنگ لکی زیبای "بزران" و "یاران بنیشن" از مصطفی خزایی

لارع پئم نکعن لارع کیش نیم

خولک خوت نگر، ئرع نیش نیم.

یاران بنیشن بکیم دردِ دل

هرکس یار نعئره بنیشه وع گِل


آهنگ لکی زیبای "بزران" از مصطفی خزایی


در مورد کلمه لکی بزران تعابیر زیادی استفاده شده از جمله:

بزران یعنی:

به صدا در بیاور.

بلرزان (منظور تارهای آلت موسیقیایی را).

به زرن نیز گه گاهی استعمال شده این هم به معنایه بلرزان است.

 برخی بزران را به صدا درآوردن ناقوس کلیسا گویند.

برخی بدین معنی گویند که عالم را خبردار کن می خواهم خبر مهمی را بیان کنم.

 

 

 

لارع پئم نکعن لارع کیش نیم

خولک خوت نگر، ئرع نیش نیم

 

وعه قرآنعیلع هانعه مالعیلع

ئه طورون نیع ئه زنج چالعیله

 

هزدائن 

 

 

آهنگ لکی "یاران بنیشن" از مصطفی خزایی

 

یاران بنیشن بکیم دردِ دل

هرکس یار نعئره بنیشه وع گِل 

 

یاران بِنیشن شم سوزانمع 

خواب و خئالع دوس مئمانمع

 

هزدائن