آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

دو آهنگ لکی سنتی از فرج علیپور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۸
 

آهنگ لکی "شلم شکتم" و عزیزم" از فرج علیپور

شرط بو لع داغت عزیزم عزیزم هر یع حالم بو

برگه آزیعتی به خدا به خدا سال وع سالم بو

 

باوانم باوانم، هم تاق و هم بستانم، إسگع وع زبان لکی، قضا بلات عر گیانم


آهنگ لکی سنتی "شلم شکتم" و عزیزم" از فرج علیپور


شرط بو لع داغت عزیزم عزیزم هر یع حالم بو

برگه آزیعتی به خدا به خدا سال وع سالم بو

 

شرط لع داغت عزیزم عزیزم ترکه دنیا کم

کشکول هلگرم به خدا به خدا مولا مولا کم

 

 

هزدائن  

 

 

آهنگ لکی سنتی "شلم شکتم" از فرج علیپور در شبکه استانی افلاک لرستان

 

شلم شکتم آی ژع دیور هاتمع 

وع در مالکت آی گِل گِل هاتمع

 

باوانم باوانم، هم تاق و هم بستانم، إسگع وع زبان لکی، قضا بلات عر گیانم

 

 

هزدائن