آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی سنتی نزران از فرزین کاظمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

آهنگ لکی سنتی "نزران" از فرزین کاظمی

نزرون زنگت، زنگ زرون بسع

یع دنگ زنگ زرون سوزئ چم مسع

 


آهنگ لکی سنتی "نزران" از فرزین کاظمی

برعکس همه که بزران می خوانند کاظمی از نزران می گوید.

 

نزرون زنگت، زنگ زرون بسع

یع دنگ زنگ زرون سوزئ چم مسع

 

 

 

 هزدائن