آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی شاد مال حسیوران از فرزین کاظمی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

آهنگ لکی شاد "مال حسیوران" از فرزین کاظمی

مه بچمعر مال حسیوران، سرِ بئعمر دسگیران

یا خدا، وع مالعور بئون، تا شو مع بومع مئمانآهنگ لکی شاد "مال حسیوران" از فرزین کاظمی

در زبان لکی "مال" به معنی: خانه، خانواده، دودمان بکار می رود ولی در اینجا به معنی خانه استفاده شده

"حسیوران" به خانواده و فامیل مربوط به طرف عروس می باشد برای داماد گفته می شود.

"مال حسیوران" منظور : "خانه نامزد" است.

 

 

مه بچمعر مال حسیوران، سرِ بئعمر دسگیران

یا خدا، وع مالعور بئون، تا شو مع بومع مئمان

 


هزدائن Hezdaen