آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

بورن بورن سیل کعنه از وهاب خانقینی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٩
 

آهنگ لکی

آهنگ لکی بورن بورن سیل کعنه

 آهنگ لکی بورن بوزن سیل کعنه از وهاب خانقینی از عراق


آهنگ لکی

آهنگ لکی بورن بورن سیل کعنه

 آهنگ لکی بورن بوزن سیل کعنه از وهاب خانقینی از عراق

 

لینک mp3

هزدائن 

لینک تصویری

هزدائن