آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

دو آهنگ لکی شاد چل سرو و شیرین شیرین از محمدامین غلامیاری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱
 

دو آهنگ لکی شاد "چل سرو" و "شیرین شیرین" از محمدامین غلامیاری

یاران پاییزع دلتنگِ دوسم

مَر آگرم دَن یه ایمشو بوسم.

هر شو لع دوریت فرع هولِمع

چنع بئستیون غم وع (خمعر) کولِمع


آهنگ لکی شاد "چل سرو" از محمدامین غلامیاری

 

یاران پاییزع دلتنگِ دوسم

مَر آگرم دَن یه ایمشو بوسم


جادع باریکو سفر دلگیرع

مع پریشونم یا لیل دلگیرع

 

هزدائن

 

 

آهنگ لکی شاد "شیرین شیرین گیان" از محمدامین غلامیاری

 

هر شو لع دوریت فرع هولِمع

چنع بئستیون غم وع (خمعر) کولِمع

 

 

 

هزدائن