آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

مداحی های لکی از احسان کاکولوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢
 

مداحی های لکی از احسان کاکولوند در محرم سال 1394 با نام های 

حسئن حسئن شعارمع، کعو سوار لشکر شئر شکت، نمیلم لئوت حشک بو، نریا دلم داخ  علمدارم، سئرآو خوئن، تک سوار کربلا و والله نمیلن 


 

 

 

مداحی های لکی از احسان کاکولوند در محرم سال 1394:

 

 

 • مداحی لکی از احسان کاکولوند از شهر الشتر با نام
  " حسئن حسئن شعارمع" در سال 1394 
هزدائن 
 • مداحی لکی از احسان کاکولوند از شهر الشتر با نام
  "کعو سوار لشکر شئر شکت" در سال 1394

هزدائن
 
 
 


 • مداحی لکی از احسان کاکولوند از شهر الشتر با نام
  "نمیلم لئوت حشک بو"
  در سال 1394
   
 هزدائن
 

 

 

 

مداحی لکی از احسان کاکولوند از شهر الشتر با نام

"نریا دلم داخ علمدارم"

 

هزدائن

 

  


مداحی لکی از احسان کاکولوند از شهر الشتر با نام "سئرآو خوئن"

در سال 1394

هزدائن
 
مداحی لکی از احسان کاکولوند از شهر الشتر با نام " تک سوار کربلا" در سال 1394
هزدائن 
 
 
 

 • مداحی لکی از احسان کاکولوند از شهر الشتر با نام "والله نمیلن"
  در سال 1394 
هزدائن

 
 


 • مداحی لکی از احسان کاکولوند در شهر الشتر محرم 1394شمسی در روز عاشورای حسینی علیه السلام.
  با نام  "خم خوئع پیرع مه"

   تهیه شده توسط خبرگزاری لرسو
فایل دنگ:
هزدائن
فایل تصویری
هزدائنHezdaen