آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

مداحی های لکی از مجیدرضا تقی پور
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۳
 

مداحی های لکی از مجیدرضا تقی پور  با نام های

الله اکبر ئه دشت کربلا، ئرع جا خوئنه خدائع کربلاع کربلا، هه رو برئیا سر آل حئدر، کل کسونم گم بیع کل دوئمونم گم بیع، کور شئر خدا، الله اکبر، مظلوم دشت کربلا سالار زئنب، توئ علمداری برا، وئرئ عباس وئرئ و "زئنب اسیر ظالمع" 


  • مداحی لکی از مجیدرضا تقی پور با نام  "الله اکبر ئه دشت کربلا" 

 

هزدائن  • مداحی لکی از مجیدرضا تقی پور با نام  "ئرع جا خوئنه خدائع کربلاع کربلا"  

هزدائن
 


  • مداحی لکی از مجیدرضا تقی پور با نام   "هه رو برئیا سر آل حئدر" 

هزدائن


مداحی لکی از مجیدرضا تقی پور با نام 
"کل کسونم گم بیع کل دوئمونم گم بیع" 

هزدائن

 

 

مداحی لکی از مجیدرضا تقی پور با نام     "کور شئر خدا، الله اکبر" 

هزدائن

 

 

 

مداحی لکی از مجیدرضا تقی پور با نام 
 "مظلوم دشت کربلا سالار زئنب" 

هزدائن  • مداحی لکی از مجیدرضا تقی پور با نام "توئ علمداری برا"  
هزدائن
  • مداحی لکی از مجیدرضا تقی پور با نام  "وئرئ عباس وئرئ"  
 
 
 
  • مداحی لکی از مجیدرضا تقی پور با نام  "زئنب اسیر ظالمع"