آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

مداحی های لکی از علی کاکاوند
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٥
 

مداحی های لکی از علی کاکاوند با نام های 

مداحی و مرثیه برا برا برا رو، سئنع سوزیائ روزگارم بئ براو بئ یاورم، شهیدم رو شهیدم رو برا رو،  زئنب دل بئ قرارم ائ برا  و  زئنبت برا دائم لع شینع ائ عباس ائ عباس


 

 

 

مداحی لکی از علی کاکاوند در سال 1395  با نام"برا برا برا رو"

 

هزدائن

 

 

مرثیه لکی از علی کاکاوند در سال 1395  با نام"برا برا برا رو"

 

هزدائن

 

 

 

مداحی لکی از علی کاکاوند در سال 1392  با نام   "سئنع سوزیائ روزگارم بئ براو بئ یاورم "   

 

 

هزدائن

 

 

 

 

مداحی لکی از علی کاکاوند با نام "شهیدم رو شهیدم رو برا رو "

 

هزدائن

 

 

مداحی لکی از علی کاکاوند در سال 1395 با نام  "زئنب دل بئ قرارم ائ برا"  

 

 

هزدائن

 

 

مداحی لکی از علی کاکاوند در سال 1392 با نام  "زئنبت برا دائم لع شینع ائ عباس ائ عباس"

 

هزدائن