آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

مداحی های لکی از حجت کرمی اللهی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۸
 

مداحی های لکی حجت کرم اللهی با نام های 

إئلع بار، فرع دلتنگع زئنب، کس و کار


 

مداحی های لکی از حجت کرمی اللهی از ایل حسنوند در محرم سال 1394 و 1395


مداحی لکی از حجت کرم اللهی حسنوند با نام "إئلع بار"  Eela_Bar  

در سال 1395 

 

 

هزدائن

 

 

 

مداحی لکی از حجت کرم اللهی حسنوند با نام "فرع دلتنگع زئنب"  

در سال 1394

 

هزدائن

 

 

 

 

 

مداحی لکی از حجت کرم اللهی حسنوند با نام "کس و کار"  

در سال 1394 


 هزدائن