آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

موزیک مداحی لکی از بهمن ذکاوت
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٩
 

موزیک مداحی لکی از بهمن ذکاوت حسئن وع بئ یار کعتئع 

 

وعه جنگ بئ حساوع  وعه صحراء بئ حصارع

هر سه غم درن امشو، خورو مانگو ستارع

حسئن وع بئ یار کعتئع، شئر علمدارم چیع

هیوچ کس خعور نئره خدا حسئن وع بئ یار کعتئع


موزیک مداحی لکی از بهمن ذکاوت با سرنوحه  "حسئن وع بئ یار کعتئع "

 

وعه جنگ بئ حساوع  وعه صحراء بئ حصارع

هر سه غم درن امشو، خورو مانگو ستارع

 


حسئن وع بئ یار کعتئع، شئر علمدارم چیع

هیوچ کس خعور نئره خدا حسئن وع بئ یار کعتئع

 

 

هزدائن