آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

کلیپ بچه های صحنه لکستان
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱
 

کلیپ بچه های صحنه لکستان

اجرای زیبا وقشنگ بچه های شهرستان صحنه لکستان شهر صحنه و بخش دینور که یکی از آهنگ های داریوش را به زبان فارسی اجراء کرده اند

هزداعن


کلیپ بچه های صحنه لکستان

اجرای زیبا وقشنگ بچه های شهرستان صحنه لکستان شهر صحنه و بخش دینور که یکی از آهنگ های داریوش را به زبان فارسی اجراء کرده اند

هزداعن