آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ ظالم از غلامیاری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٩
 

آهنگ ظالم از محمد امین غلامیاری لک شهرستان هرسین
رپ لکی با نام ظالم به گویش لکی کرمانشاهی و گویش مردم لک شهرستان صحنه،  بیستون ، دینور و سنقر و خیلی جاهای دیگر لک نشین استان کرمانشاه
دانلود آهنگ رپ لکی کرمانشاهی از غلامیاری که بسیاری این آهنگ لکی را به اسم رپ کردی معرفی کرده اند و در وب هایشان قرار داده اند در حالی که این چنین نیست وبه گویش لکی کرمانشاهی است.
2فایل تصویری + فیل میکس این آهنگ + فایل صوتی این آهنگ
آهنگ ظالم از محمد امین غلامیاری لک شهرستان هرسین
رپ لکی با نام ظالم به گویش لکی کرمانشاهی و گویش مردم لک شهرستان صحنه،  بیستون ، دینور و سنقر و خیلی جاهای دیگر لک نشین استان کرمانشاه
دانلود آهنگ رپ لکی کرمانشاهی از غلامیاری که بسیاری این آهنگ لکی را به اسم رپ کردی معرفی کرده اند و در وب هایشان قرار داده اند در حالی که این چنین نیست وبه گویش لکی کرمانشاهی است.
و دارای حجم 1.68 مگابایت و mp3 است.

لینک ریمیکس این آهنگ با میکسی مرتبط با بحث مقاله و پایان نامه در ابتدای آهنگ باعث جذابیت برای دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری اعم از لک زبان و غیرلک زبان شده است که بنا به درخواست دوستان متن لکی و معنی فارسی این آهنگ در اینجا آورده می شود:

*** متن آهنگ لکی ظالم از محمدامین غلامیاری خواننده هرسینی به همراه دیرماژ (ترجمه) فارسی:

قسمت اول:

فیلمه تو سازیا، دله مع شکیا: # فارسی: فیلم تو ساخته شد و دلم من شکسته شد.

  بئزارم کردیدع وعه دنیا:  #  از این دنیا بیزارم کردی.

  یارعگد ها کو، مبارکد بو: # اون یار تو کجاست؟ که مبارک باشه!.

  کاسع کیوزعد جم کعو وع ئرع بچو: # کاسه کوزتو جمع کنو از اینجا برو.

*** آخه ظالم بدیم عراد چع بی؟ : # آخه ظالم بدی من واسه تو چی بود؟.

  عو غریبع چعه بئتر وع ایمع بی: # اون غریبه چیش از ما بهتر بود.***

قسمت دوم:

هرچه زجر کییاشم، کاش وع سعرئد بائ: # هرچی زجر کشیدم کاشکی به سر تو هم بیاد.

  گر یعکه تر چیدو وع لام نعوساید: # با یکی دیگه رفتی و در کنارم واینسادی.

 خئانت کردی، آبریوم بردی، مع خوعم (وژم) دیمد چیدو دسه گردی:

# در حق من خیانت کردی و آبروی منو بردی. من خودم (وژم) دیدمت رفتی و دستاشو گرفتی.

   ***آخه ظالم بدیم عراد چع بی؟: # آخه ظالم بدی من برای تو چه بود؟.

  عو غریبع چعه بئتر وع ایمع بی: # اون غریبه چیش از ما بهتر بود.***

قسمت سوم: این قسمت توسط ایوب قلعه خوانده می شود:

اوعل روژ هاتیو دلم گردیع دس: # روز اول اومدیو دل منو به دست گرفتی.

وع پئم وتی تنئامو وع دادم برس:  # بهم گفتی تنهامو به دادم برس.

منیش هاتمو بئ خودی خامه تو بیم: #من بیخودی خام تو شدم

نعکه فکر کردیع دلم مع بازیچس: نکنه فکر کردی دل من بازیچه دس توه.

* وتی عمراً وع کس دل بئعم: # گفتی عمراً به کس دیگه ای دل بدم.

* اصن ممکن نیع ترکت بکم: # اصن ممکن نیست که تورو ترک کنم.

* وع پئئئم وتی تونی تنئا عشقگم، منیش باورم بی درم دلد بعم:  # بهم گفتی تو تنها عشق منی، منم باورم شد که دارم دلتو می برم.

* نع نع نع وعه خعوعریلع نیه، خیلی وختع که رنگ حناء چیع:  # نه نه از این خبرا نیست، خیلی وقته که رنگ حناء (از تو دستامون) رفته.

* بسع جم کع برانه بیل باد باء، عشق ها کورع دی عاشق کیع: # بسه جمع کن دیگه، بزار باد بیاد، عشق دیگه کجاست؟ عاشق کیه؟! (کنایه از اینکه دیگه نه عشق تورو دارم نه عاشقتم!)

* اصن حال نیکم (این کلمه با تلفظ کردی آن بکار رفته لکی = نئمعم یا نمعکم) گر حالاتت، بچو تورو وع قعوره امواتت: # اصن با حال وهوای تو حال نمیکنم، تورو به قبر امواتت از اینجا برو.

* بسع دی شئتم نکع گرده درو ائ وع روحه پدره (معادل لکی= باوع) بد ذاتت: بسه با دروغات منو دیوونه نکن، ای تو روحه پدر بد ذاتت. (متأسفم اینجا از فحش استفاده کرده)

*** قسمت چهارم تکرار قسمت اول است. ***

  

لینک اول mp3

Hezaen 

لینک دوم صوتی میکس شده

 

هزدائن 

لینک تصویری

هزدائن  

 

لینک تصویری همراه با کلیپ دیگر

 

 

هزدائن