آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

اهنگ لکی سر سرون شیرین از هدایت قادری
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
 

آهنگ لکی سر سرون شیرین از هدایت قادری با این مطلع که:

ایمشو بژانگ چوقیاسه رانم                 چیو ماران گسته کل داسه گیانم

این آهنگ در فرمت mp3 و  4:38 دقیقه


آهنگ لکی سر سرون شیرین از هدایت قادری با این مطلع که:

ایمشو بژانگ چوقیاسه رانم                 چیو ماران گسته کل داسه گیانم

این آهنگ در فرمت mp3 در 4:38 دقیقه

 

 

 

هزدائن