آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

آهنگ لکی شهرام ناظری + گروه کامکار =په پوو سلیمانی
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
 

شهرام ناظری به همراه گروه کامکار آهنگ لکی په پوو سلیمانی
که در میان لک ها با نام دوست خان امیری از گذشته هم شناخته شده است و از شعر های قدیمی مردمان قوم لک می باشد شهرام ناظری اصالتاٌ از مردم شهرستان صحنه ، بخش دینور و روستای جیحون آباد
می باشد این در حالی است که خیلی جاها او را کرد و کرمانشاهی  معرفی می کنند


شهرام ناظری به همراه گروه کامکار آهنگ لکی په پوو سلیمانی 
که در میان لک ها با نام دوست خان امیری از گذشته هم شناخته شده است و از شعر های قدیمی مردمان قوم لک می باشد شهرام ناظری اصالتاٌ از مردم بخش دینور و روستای جیحون آباد می باشد این در حالی است که خیلی جاها او را کرد و کرمانشاهی  معرفی می کنند

این در حالی است که خوانندگان لک ، کردی هم می خوانند

ولی خوانندگان کرد آهنگ لکی به ندرت داند و و به طور معمول کردها هنگامی که لکی صحبت می کنند خیلی ضایع است

و لک ها هنگامی کردی می خوانند با همان لهجه می خوانند و معلوم نیست که فرد واقعاٌ کرد است یا لک  .

 

 

 

آهنگ لکی شهرام ناظری به همراه گروه کامکار

 

فایل صوتی

 

هزدائن

فایل تصویری

 

 

 

هزدائن