آهنگ و کلیپ لکی laki musics and clips

دانلود انواع آهنگ لکی , کلیپ لکی و... از خوانندگان لک زبان و غیرلک که لکی خوانده یا به زبان دیگری که مربوط به لکستان است.

کلیپ لکی جوجه مغرور مه به
نویسنده : امیرعباس یوسفوند - ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٠
 

کلیپ لکی جوجه اردک مه به

دانلود کلیپ لکی جوجه اردک مه به کاری لک های با فکر کرمانشاه به گویش خاصی از زبان لکی مردمان لک کرماشان (کرمانشاه) است. 


کلیپ لکی جوجه اردک مه به

دانلود کلیپ لکی جوجه اردک مه به کاری لک های با فکر کرمانشاه به گویش خاصی از زبان لکی مردمان لک کرماشان (کرمانشاه) است. 

 

هزدائن