آهنگ لکی وخته دلم از مراد نجاتی

آهنگ لکی سنتی وخته دلم بو خمه مه

از مراد نجاتی از مرکز لکستان نیورآوا (نورآباد )

 

 

وخته دلم بو خمه مه یارم همه خم دمه مه 

یه خم یه یار ، یه کل خوشی دی هه خدا مه چمه مه

خم ور دلم هاره کمین  ئه گیونه ئه دسم بسین 

آهوی چمد نازنین ،شئر دلمه رمه مه 

 

 

فایل تصویری 

 

هزدائن

 

 

فایل صوتی

هزدائن

 

/ 2 نظر / 1050 بازدید
رجبي

ليوتم مراد نجاتي،درود بر هرچي لك زونه ب خصوص مردم مهمان نواز نوراباد

رجبي

ليوتم مراد نجاتي،درود بر هرچي لك زونه ب خصوص مردم مهمان نواز نوراباد